Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst

Actueel - programma najaar 2017


Datum:
Zondag 8 oktober 2017
Plaats:
Hernen
Tijdstip:
12.00 - 17.00 (let op tijdstip !)
Onderwerp:
Een dag van en voor de Vrienden van de orthodoxe kunst.

Het is traditie geworden het jaar te openen met een programma dat de Vrienden van de orthodoxe kunst in staat stelt met elkaar in contact te komen. We hebben dit jaar er voor gekozen om stil te staan bij de reis van het afgelopen jaar en het volgend jaar

12.00 uur
Inloop en koffie
12.30 - 13.30
Videoverslag van de afgelopen studiereis Moldova, de Boekovina en Maramures.
13.30 - 14.15
Lunch
14.15 - 15.15
Eerst nog het laatste half uur van het videoverslag. Daarna een power point met impressie van de reis van het volgend jaar: Noord Rusland.
15.15
Borrel


Datum:
Zondag 12 november 2017
Plaats:
Hernen
Tijdstip:
14.00-17.00 uur
Spreker:
Hein van Dolen
Onderwerp:
Byzantijnse heiligen, monniken, nonnen en kloosters

Het edict van Milaan uit 313 waarin keizer Constantijn de Grote vrijheid van godsdienst afkondigde, had grote gevolgen. Een daarvan was dat er een einde kwam aan de christenvervolgingen en dus het vaak felbegeerde martelaarschap. Van nu af zochten velen een zelfopgelegd martelaarschap en trokken weg naar onherbergzame streken om daar in versterving de Heer te dienen. De eerste kloosters en kloosterregels komen aan de orde, maar ook het eerste heiligenleven dat een van de meest gelezen teksten in de Middeleeuwen zou worden. Een opvallende trek in de geschriften van oosterse kerkvaders en heiligen is de onverholen misogynie. Maar toch zijn er van begin af aan nonnenkloosters geweest. Vrouwelijke heiligen zijn in de oosterse kerk in de minderheid, maar enkelen van hen werden in de hele Byzantijnse wereld vereerd. Daarnaast telt de heiligenkalender minder dan 2000 mannen en is er een ontstellend aantal hagiografieën geschreven. Tot slot van de lezing wordt gesproken over drie belangrijke kloosters in Griekenland.


Datum:
Zondag 17 december 2017
Plaats:
Hernen
Tijdstip:
14.00-17.00 uur
Spreker:
Dr. Mat Immerzeel
Onderwerp:
Christelijke kunst tijdens Ottomaanse overheersing

Schrijvers, schilders en souvenirs: oosterse christelijke kunst in de Ottomaanse periode Met de val van de kruisvaarderstaten en de toenemende onderdrukking van lokale christenen kwam tegen het einde van de dertiende eeuw een einde aan de eeuwenlange traditie van christelijke kunst in het Midden-Oosten. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw was er sprake van een opleving. De lezing zal uitgebreid ingaan op de herwaardering van oude tradities, de introductie van nieuwe inzichten en de historische achtergronden van deze ontwikkelingen.

Dr. Mat Immerzeel. International Studies, Universiteit Leiden en Paul van Moorsel Centre for Christian Art and Archaeology, VU Universiteit Amsterdam.
Kasteel Hernen, onze thuisbasis

Inschrijven nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen klik s.v.p. op onderstaande link.


Bijgewerkt op:  8 Oct 2017