Actueel - programma najaar 2020


Voorwoord


Beste begunstigers van de Stichting,

Ook de activiteiten van onze Stichting moesten in de afgelopen periode drastisch worden ingeperkt in verband met de coronacrisis. Gelukkig ziet het er nu naar uit dat we u vanaf november weer een interessant programma in Kasteel Hernen kunnen aanbieden. Uiteraard gelden er een aantal strikte regels, u vindt deze bij de bestuursmededelingen. De studiereis naar Noord-Macedonië en Kosovo die dit jaar niet kon doorgaan hopen we in het najaar van 2021 te kunnen realiseren. Verder wordt in het komende halfjaar door de Brediusstichting op Kasteel Hernen een cyclus van drie studiedagen onder leiding van Peter van Nunen georganiseerd. Het onderwerp is ‘Resten van een Wereldrijk’, waarbij mijlpalen worden belicht in de geschiedenis van Rusland, van de Sovjetunie en van de vijftien samenstellende delen van die unie. Ook onze begunstigers krijgen gelegenheid zich daarvoor in te schrijven.

Tenslotte herinneren wij u aan ons naderend jubileum. In december bestaat de Stichting namelijk 40 jaar. Het lijkt ons zinvol om samen wat langer stil te staan bij verleden, heden en toekomst. De voorbereidingen voor een speciale bijeenkomst op 7 maart 2021 zijn inmiddels in gang gezet en worden gecoördineerd door Jan de Bruyn. Wij maken u er op attent dat de presentatie op 8 november zal worden voorafgegaan door een eenvoudige lunch en een korte informatieve bijeenkomst. Zondag 8 november 2020 Plaats: Kasteel Hernen Tijdstip: 12.00 – 13.30 uur Lunch en informatieve bijeenkomst.


Bestuursmededelingen


Ons programma moeten wij helaas onder voorbehoud presenteren. Wij wijzen er op dat onvoorziene ontwikkelingen, met name maatregelen van de overheid op het gebied van gezondheidsrisico’s, kunnen leiden tot uitstel of afgelasting van geplande activiteiten. Vanzelfsprekend zullen wij in dat geval alles in het werk stellen om u tijdig te informeren.

Zowel de bijeenkomsten als de verzorging in Hernen zullen wat strakker dan gebruikelijk worden georganiseerd. De 1,5 meter afstandsregel zal strikt in acht moeten worden genomen, het aantal beschikbare plaatsen is daarom beperkt tot ongeveer 30. Aanwezigheidsregistratie is verplicht.

U dient zich vooraf per e-mail aan te melden bij onze secretaris.
Leo Voskuilen, secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Datum:
Zondag 8 nov 2020
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
12.00 - 13.30        Lunch en informatieve bijeenkomst


Datum:
zondag 8 nov 2020
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
14.00 - 17.00
Spreker:
dr. Mariëtte Verhoeven
Onderwerp:
De Heilige Grafkerk in Jeruzalem

De Heilig Grafkerk is gebouwd op de plek waar volgens de traditie Christus gekruisigd, begraven en herrezen is en daarmee is deze kerk het belangrijkste christelijke bedevaartoord ter wereld. Tijdens deze lezing krijgt u een virtuele rondleiding door dit complexe en betwiste gebouw dat talloze transformaties onderging in de loop der eeuwen en dat beheerd wordt door verschillende christelijke denominaties. Ook zal aandacht geschonken worden aan recreaties van de Heilig Grafkerk elders in de wereld.

Dr. Mariëtte Verhoeven is onderzoeker Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen met focus op de cultuurhistorische aspecten. In 2010 promoveerde zij op een proefschrift getiteld The Early Christian Monuments of Ravenna: Transformations and Memory. Momenteel is haar onderzoek gericht op met name op het Byzantijnse erfgoed van Constantinopel, het huidige Istanbul. Ze publiceerde meerdere boeken en artikelen waaronder ‘Jeruzalem as Palimpsest. The Architectural Footprint of the Crusaders in the Contemporary City’ in het boek The Imagined and Real Jeruzalem in Art and Architecture (2014).


Datum:
Zondag 13 dec 2020
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
14.00 - 17.00
Spreker:
Père Antoine Lambrechts
Onderwerp:
Simon Oesjakov (1626-1686), ‘Tsarsky Izograf’; Vernieuwing of verval van de Russische Iconografie?

De 17e eeuw – ‘de Herfsttij van de Russische middeleeuwen’– is een tijd van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Een drang naar vernieuwing en herbronning wordt gestimuleerd door intensieve contacten met zowel het Latijnse Westen als het Byzantijnse Oosten. De kunstateliers van de tsaar in Moskou in het Wapenpaleis of Arsenaal ontwikkelen een nieuwe iconografische stijl, die zij als meer ‘getrouw aan het leven’ beschouwen. In deze nieuwe school spelen meester Simon Oesjakov, zijn medewerkers en leerlingen, een belangrijke rol, zowel door hun ongelooflijke vaardigheid als door theoretische traktaten. Waarin onderscheiden hun iconen zich van de oudere? Wat was hun iconografisch ideaal? Hoe situeren zij zichzelf ten opzichte van de Byzantijnse ‘traditie’? Wat waren de reacties van hun tijdgenoten? Hoe kijken wij vandaag terug op hun werk en op hun invloed? Kortom: wat maakt een icoon eigenlijk een icoon?

Antoine Lambrechts trad toe tot het benedictijner klooster van Chevetogne in 1978. In 1988 werd hij tot priester gewijd. Hij studeerde Germanistiek en Slavistiek in Antwerpen en Leuven, en theologie in Thessaloniki, Leuven en Rome. Zijn specialisatie betreft de geschiedenis van de Russische kerk. In het klooster was hij o.a. coredacteur van het tijdschrift Irénikon (Revue des moines de Chevetogne). Momenteel is hij daar bibliothecaris en redacteur van het bulletin Lettre de Chevetogne.


Datum:
Zondag 17 jan 2021
Plaats:
Kasteel Hernen
Spreker:
drs. Désirée Krikhaar
Onderwerp:
Byzantijnse Manuscripten

Byzantijnse handschriften beperken zich niet tot religieuze schriftrollen en boeken, zoals vaak wordt verondersteld. Goed opgeleide schrijvers - die 50 tot 100 keer zo veel als een gewone arbeider verdienden - schreven en illustreerden voor opdrachtgevers uit alle geledingen van de bevolking liturgische en theologische boeken, maar ook historische en militaire werken, documenten, wetboeken, medische boeken, encyclopedieën en atlassen. Naar schatting is slechts 2% van hun productie bewaard gebleven. In de lezing zal een deel van die rijke Byzantijnse erfenis voor het voetlicht worden gebracht, met nadruk op juist de niet-religieuze en vaak meer onbekende geschriften. Deze boeken geven een prachtig inzicht in de visie op de wereld en haar geschiedenis en de stand van de wetenschap.

Désirée Krikhaar is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat vooral uit naar kunst in het oosters-christelijke cultuurgebied. Désirée is een zeer gewaardeerde gastconservator voor bijzondere tentoonstellingen, o.a. in Museum het Catharijneconvent, een enthousiast vertelster en schrijfster van boeken en artikelen over orthodoxe kunst. Zij geeft regelmatig inleidingen voor de Stichting en heeft ook de recente studiereis naar Servië begeleid.

Kasteel Hernen, onze thuisbasis

Begunstiger worden

U kunt begunstiger worden van de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst.


Bijgewerkt op:  6 Sep 2020