Actueel - programma najaar 2019


Datum:
Zondag 29 september 2019
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
14.00 - 17.00
Spreker:
Drs. Hein van Dolen
Onderwerp:
Spraakmakende Byzantijnse keizerinnen

Niet minder dan 99 keizerinnen hebben in de lange geschiedenis van het Byzantijnse Rijk op de troon gezeten. Velen bleven op de achtergrond en blonken slechts uit door vroomheid en goede werken, maar er waren ook vrouwen bij die voor sensatie zorgden. Schoonheid telde meer dan afkomst. In de lezing passeren enkele figuren van diverse pluimage de revue: geleerde, heilige, slecht befaamde, hoogbegaafde en niets ontziende vrouwen, die doorgaans in het Gynaikitis (vrouwenvertrek) van het paleis verbleven maar vaak genoeg in de openbaarheid traden. Meestal afgebeeld met nimbus.

Drs. Hein van Dolen is classicus, vertaler, publicist en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. In 2013 won hij de OIKOS publieksprijs vanwege zijn bijdrage aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek.Datum:
zondag 3 november 2019
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
Programma-onderdelen:
12.00 Inloop en koffie
12.30 Vergadering Stichting
  1. Evaluatie afgelopen jaar
  2. Plannen voor lezingen, excursies, reizen, publiciteit
  3. Contacten en samenwerking met andere organisaties
13.15 Lunch
14.00 Voordracht door Magdalena Kuhn
Na afloop napraten met een drankje

Spreker:
Dr. Magdalena Kuhn
Onderwerp:
Ethiopische en Koptische liturgieën, hun muziek en iconen, twee christelijk orthodoxe culturen.

Vaak worden deze twee tradities op één lijn gesteld en je hoort opmerkingen zoals 'Koptische muziek is toch die vrolijke muziek uit Ethiopië?' Hoe verschillend echter deze bijna even oude liturgische culturen zijn, wordt in deze lezing besproken. In het eerste deel zal, na een korte inleiding over de geschiedenis van Egypte en Ethiopië, hun taal en liturgie van de christelijk orthodoxe tradities getoond worden. Er bestaan inderdaad grote verschillen in architectuur, kleding en iconen. Vooral voorbeelden van iconen met hetzelfde thema laten dit goed zien. Het tweede deel van de lezing is gewijd aan de muziek. Afbeeldingen en muziekfragmenten laten ook hier de grote verschillen van beide muziektradities horen en zien.

Magdalena Kuhn werd geboren in Aarau, Zwitserland. Zij studeerde aan het conservatorium Bern (hoofdvak dwarsfluit) en bij René Le Roy in Parijs. Zij doceerde in Biel en speelde in het Berner Stadtorchester. In 1964 kwam zij naar Nederland, doceerde aan het conservatorium Arnhem en speelde bij het Radio Symfonieorkest. Na pensionering studeerde zij Egyptologie-Koptologie in Leiden en promoveerde op het proefschrift "Die Struktur der koptischen liturgischen Melodien". Sinds 2005 werkt zij als gastdocent in Tbilisi, Georgië, waar zij betrokken is bij de hervorming van de muziekopleiding in het land. Zij is daar tevens organisator en leider van het jaarlijkse 'Georgian flute-festival'.


Datum:
Zaterdag 14 december 2019
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
14.00-17.00 uur
Spreker:
Joris van Ael
Onderwerp:
De Icoon van de Heilige Drie-eenheid

De ook in Nederland bekende en gewaardeerde Vlaamse icoonschilder Joris van Ael spreekt over de icoon van de Heilige Drie-eenheid. In het eerste gedeelte van de lezing gaat hij in op patristische exegese van de Gastvrijheid van Abraham en geeft hij een historische schets van de ontwikkeling van de iconografie van de Heilige Drie-eenheid. Het tweede gedeelte is gewijd aan het "lezen" van de beroemde icoon van Andrej Roebljov in theologische en spirituele zin.

Joris van Ael stamt uit een kunstenaarsgezin, zijn vader was een bekend graficus. Sinds 1979 is hij zelfstandig iconograaf. Hij ontving zijn vorming bij de orthodoxe leermeesters Bernard Frinking en Leonid Ouspensky te Parijs. Tot zijn belangrijke opdrachten behoort een passiecyclus in 16 iconen voor de St. Antoniusparochie van Brasschaet. Vanaf 1998 verzorgt hij sessies iconografie in de abdij van Averbode. Zijn werk werd tentoongesteld in diverse Vlaamse steden. Auteur van "Mijn lied draagt uw Naam door de tijden", een studie over liturgie, symbolen en iconen.

Kasteel Hernen, onze thuisbasis

Begunstiger worden

U kunt begunstiger worden van de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst.


Bijgewerkt op:  21 Oct 2019